Skocz do zawartości

Forum Midgard używa plików "cookie". Przeczytaj Polityka Prywatności by znaleźć więcej informacji. By usunąć tę wiadomość, naciśnij przycisk po prawej: Akceptuję używanie "ciasteczek"

Zdjęcie

Tworzenie postaci

Regulamin

  • Zamknięty Temat jest zamknięty
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Ambasador

Ambasador

    Taki tam, stary pierdziel

  • Administrator
  • PipPipPip
  • 119 postów

Napisano 08 kwiecień 2015 - 02:44

 Regulamin Tworzenia Postaci

 

 

 

Spis treści

Wstęp

I. Postanowienia Ogólne

II. Fabuła Serwera

III. Proces Selekcji

IV. Tworzenie Postaci

V. Weryfikacja Aplikacji

VI. System Kar

Postanowienia Końcowe 


 

 

Wstęp

 

      Każdy gracz chcący rozpocząć rozgrywkę na serwerze Midgard Roleplay, musi pomyślne przejść przez proces weryfikacyjny zwany również selekcją. Proces ten polega na wypełnieniu aplikacji do grupy 'Gracz' i ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy gracza o zasadach roleplay i kanonie gry Gothic. Pomyślne przejście tego etapu oznaczać będzie, że gracz stał się członkiem społeczności serwera Midgard Roleplay i może przejść do procesu kreowania bohatera, a konkretniej, postaci pospolitego kopacza. Kreowanie postaci kopacza również odbywa się za pośrednictwem systemu aplikacji, a więc jest ona stosunkowo prosta i szybka, ze względu na brak potrzeby pisania długich i zwięzłych opisów czy historii. Sprawia to, że aplikacja ta jest niemalże czystą formalnością, dzięki czemu jej sprawdzenie nie będzie trwać długo. Tworzenie bohatera na naszym serwerze podlega pewnym regułom. Niniejszy regulamin wyjaśnia w jaki sposób należy wypełniać aplikacje oraz jakich błędów należy unikać, by aplikacje wypełniane były prawidłowo, i by gracze mogli szybko rozpocząć swoją przygodę. Podczas wypełniania aplikacji należy zadbać o ortografię, składnie i interpunkcję oraz dostosowanie wykreowanej postaci do świata znanego z gry Gothic.
 
Regulamin ten jest obowiązkowym materiałem dla każdego gracza, który chce na stałe dołączyć do społeczności serwera Midgard Roleplay i uczestniczyć w różnorodnych wątkach fabularnych mających miejsce w kolonii karnej, jak i również samemu je rozwijać. 

 
 

 

I. Postanowienia Ogólne

(Informacje traktujące ogólnikowo o obowiązku przestrzegania regulaminu tworzenia postaci)

 

1.1  Niniejszy regulamin obowiązuje każdego gracza od momentu jego poddania się procesowi selekcji na serwerze Midgard Roleplay.

1.1a  Niezastosowanie się do regulaminu skutkować będzie odrzuceniem aplikacji, tym samym zmuszając użytkownika do napisania nowej.

1.1b ▫ Odnośniki do niniejszego regulaminu znajdują się zarówno w regulaminie serwera, opisach poszczególnych aplikacji jak i ich elementach oznaczonych jako 'weryfikacja końcowa. W związku z tym nieznajomość poniższego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

1.2  Każdy gracz w momencie poddania się procesowi selekcji automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

1.2a ▫ Poprzez selekcję rozumie się zaakceptowanie lub odrzucenie sporządzonej przez gracza aplikacji do grupy 'Gracz'.

1.2b ▫ Za akceptację, odesłanie do poprawy i odrzucenie aplikacji odpowiedzialny jest specjalnie powołany do tej roli zespół weryfikujący.

1.2c ▫ Piszących w zakładce 'Aplikacje', oprócz niniejszego regulaminu obowiązuje również punkt drugi regulaminu serwera.

1.2d ▫ Stworzone przez graczy aplikacje przeglądać mogą wyłącznie ich twórcy, zespół weryfikujący oraz administracja projektu.

1.3 • Niniejszy regulamin jest własnością projektu Midgard Roleplay.

1.3a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.

1.3b ▫ Administracja projektu jest zobowiązana do informowania użytkowników o każdej zmianie treści regulaminu.

1.4 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu na stronach innych niż midgard-roleplay.pl.

1.5 • Zawartość aplikacji na serwerze Midgard Roleplay jest własnością ich twórców i tylko oni mogą je udostępnić publicznie.

1.6 • Kary za nieprzestrzeganie regulaminu tworzenia postaci nadawane są jedynie w ostateczności.

1.6a ▫ System kar jest opisany w punkcie szóstym.

 
 

 

II. Fabuła Serwera

(Informacje traktujące o fabule serwera i konieczności jej poznania)

 

2.1  Fabuła serwera Midgard Roleplay bazuje na uniwersum pierwszej, drugiej (łącznie z Nocą Kruka) i trzeciej części Gothica. 

2.1a ▫ Na naszym serwerze nie istnieją kanoniczne, znane z serii Gothic postaci. Wszystkie istniejące postaci we frakcjach takich jak rządząca obozem magnateria, magowie ognia ze świątyni na zamku, straż obozu czy organizacja cieni, zostały zastąpione przez postacie stworzone przez graczy. 

2.1b ▫ Fabuła skupia się w jednym miejscu, a mianowicie w znanym z pierwszej części gry starym obozie. Tutaj jest on jedynym istniejącym obozem, a miejsca takie jak obóz na bagnie czy nowy obóz nie istnieją w naszym uniwersum, nie ma ich również na mapie.

2.1c ▫ Poza głównym obozem istnieją też inne, nieliczne, niestandardowe frakcje stworzone przez graczy, takie których nie można było zobaczyć w grze. Dołączyć do nich można jedynie poprzez rozgrywkę fabularną na serwerze.

2.2  Stworzone na potrzeby serwera, ponad czterominutowe intro fabularne okraszone głosem Tomasza Marzeckiego pomoże w utrzymaniu nowo tworzonej postaci w klimatach serwera. 

2.2a ▫ Z intra dowiedzieć się można o imieniu władcy, którzy rządzi obozem. Tak jak i w przypadku pozostałych postaci, tak samo postać znanego z gry Gomeza została zastąpiona postacią stworzoną przez jednego z graczy. 

2.3  Obowiązkową lekturą każdego nowego gracza jest temat na forum traktujący o fabule serweraz racji iż historia skazańców pod barierą nieco odbiega od tej znanej z gry. Zapoznanie się z nią ułatwi wpasowanie postaci w realia serwera Midgard Roleplay.

2.4  Znajomość fabuły jest kluczowa przy kreowaniu postaci, w związku z czym uprasza się o zapoznanie się z nią przed wykonaniem dalszych kroków w stronę napisania historii, zwłaszcza że nieznajomość fabuły serwera będzie bardzo widoczna w karcie postaci. 

2.4a ▫ Aplikacje niekompatybilne z kanonem serwera będą natychmiastowo odrzucane. 

 

 
 

 

III. Proces Selekcji

(Zasady dotyczące wypełniania wstępnej aplikacji weryfikacyjnej do grupy 'gracz')

 

3.1  Proces selekcji polega na zaakceptowaniu lub odrzuceniu przez weryfikatora aplikacji użytkownika do grupy 'Gracz'. Ma on na celu zweryfikowanie ogólnej wiedzy gracza o zasadach gry roleplay i kanonie Gothica. Aplikacja ta podzielona jest na dwie części.

3.1a ▫ Weryfikacja Wstępna: Jedno pytanie wprowadzające oraz seria pytań typu in character, okraszonych opisami codziennych, mogących się przytrafić każdemu skazańcowi sytuacji. Należy odpowiedzieć na zadane pytania biorąc pod uwagę zasady gry roleplay. Oznacza to, że należy poprawnie opisać zachowanie przedstawionej postaci wraz z próbami czynności tam, gdzie ich użycie jest wskazane. Opisy te powinny być dobrze przemyślane i treściwe. Należy się tu wykazać przede wszystkim kreatywnością, wyobraźnią, nieszablonowym myśleniem oraz zdolnością do odgrywania postaci nawet w takiej pasywnej formie.

3.1b ▫ Weryfikacja Końcowa: Potwierdzenie znajomości zasad tworzenia bohatera, regulaminu serwera i fabuły serwera  oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad, poszanowania członków społeczności i dbania o przyjemnie toczącą się rozgrywkę.

3.2  Podczas odpowiadania na pytania quizowe obowiązują podstawowe zasady roleplay.

3.2a ▫ Należy w pełni opisywać wykonywane przez postać czynności w odniesieniu do opisanych w pytaniach sytuacjach.

3.2b ▫ Należy stosować próby czynności oraz opisywać dialogi postaci w miejscach, gdzie jest to wskazane.

3.2c ▫ Należy trzymać się realizmu i dobrze przemyśleć odpowiedzi przed ich wpisaniem.

3.3  Podczas finalizowania aplikacji poprzez 'weryfikację końcową' należy potwierdzić znajomość regulaminów i fabuły serwera.

3.3a ▫ Zapoznanie się z wymaganymi materiałami jest kluczowe podczas wypełniania aplikacji.

3.3b ▫ Przejście procesu selekcji bez zapoznania się z wymaganymi materiałami będzie działać na szkodę gracza.

3.4  Pomyślne przejście procesu selekcji gwarantuje możliwość stworzenia postaci na naszym serwerze i rozpoczęcia rozgrywki jako jeden ze skazańców w kolonii karnej.


 

 

IV. Tworzenie Postaci

(Zasady dotyczące kreowania nowej postaci za pośrednictwem systemu aplikacji)

 

4.1  Proces kreowania bohatera jest stosunkowo prosty i nie wymaga pisania długich, zwięzłych opisów ani historii. Oznacza to, ze gracz zaznajomiony z zasadami obowiązującymi na serwerze w szybkim tempie uzyska możliwość rozpoczęcia gry na serwerze. Aplikacja obowiązująca przy tworzeniu postaci podzielona jest na dwie części.

4.1a ▫ Weryfikacja Postaci: Pytania typu 'in character', z których większość należy do tworzonej przez gracza postaci zadającej sobie je w myślach, a na które należy odpowiedzieć z perspektywy pierwszej osoby. Ma to na celu stworzyć pewną więź między graczem a tworzoną przez niego postacią. Odpowiedzi muszą być dobrze przemyślane, gdyż odpowiadając na te pytania gracz określa kim jest jego postać, jakim jest człowiekiem i jakie wiodła życie.

4.1b ▫ Weryfikacja Końcowa: Potwierdzenie znajomości opisu frakcji, ponowne potwierdzenie znajomości zasad tworzenia bohatera, regulaminu serwera i fabuły serwera  oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad, poszanowania członków społeczności i dbania o przyjemnie toczącą się rozgrywkę.

4.2  Gracz tworzący postać musi brać pod uwagę dwa aspekty – świat wykreowany przez Piranha Bytes z serii gier Gothic (I-III) oraz świat fabularnie przedstawiony przez Midgard Roleplay.

4.2a ▫  Wszelkie odchylenia od przyjętego uniwersum serwera będą skutkować odrzuceniem aplikacji.

4.3  Zabrania się tworzenia postaci spokrewnionych z istotnymi dla fabuły postaciami wysokiej rangi, jak na przykład generał armii królewskiej. Zabronione jest również  kreowanie jakichkolwiek bliższych, przyjacielskich powiązań z takimi postaciami. 

4.3a ▫  Odchylenie od tej zasady i próba stworzenia takiej postaci będzie skutkować odrzuceniem aplikacji. 

4.4 • Każdy gracz może posiadać na serwerze maksymalnie trzy postacie w danym momencie, w tym tylko dwie aktywne i jedną zamrożoną.

4.4a ▫ Gracz może stworzyć drugą postać po trzech miesiącach gry aktualną postacią. Po kolejnych trzech miesiącach gracz może stworzyć trzecią postać.

4.4b ▫ Między postaciami posiadanymi przez gracza nie mogą istnieć żadne zależności ani powiązania. Nie mogą się znać ani mieć możliwości siebie widzieć. By było to możliwe, nie mogą egzystować na tym samym obszarze. Oznacza to, że nie można stworzyć dwóch postaci żyjących w obozie, lub dwóch postaci pracujących w kopalni, nawet jeżeli są w innych frakcjach.

4.4c ▫ Gracz może stworzyć postacie całkowicie niezależne od siebie i nie mające szans na kontakt ze sobą. To znaczy, że gracz może stworzyć jedną postać w obozie, w dowolnej frakcji a drugą na przykład pracującą na stale w kopalni, lub żyjącą jako pustelnik gdzieś w lasach.

4.4d ▫ Gracz może w dowolnym momencie przełączać się między dwiema aktywnymi postaciami, jednakże aby skorzystać z trzeciej, zamrożonej, musi zrezygnować z gry jedną z aktywnych postaci. Gracz przełączając jedną z postaci w stan hibernacji nie może jej ponownie użyć przez okres jednego miesiąca. Po tym czasie może ponownie zdecydować o przełączeniu jednej z aktywnej postaci w stan hibernacji.

4.4e ▫ Gracz nie ma prawa przenosić przedmiotów z jednej postaci na drugą. Nie może się to dziać również za pośrednictwem osób trzecich. Takie działania będą łatwo dostrzeżone, gdyż administracja posiada narzędzia do sprawnego śledzenia obiegu przedmiotów między postaciami.

4.4f ▫  Żadna z postaci gracza nie ma prawa do ingerowania w życie pozostałych. Żadna z postaci gracza nie może nabywać jakichkolwiek przywilejów świadczonych przez inną posiadaną postać. Ingerencja nie może mieć również miejsca za pośrednictwem osób trzecich. Oznacza to, że postać gracza nie może wydać nawet polecenia, które bezpośrednio ingerowało by w życie innej posiadanej postaci, ani pozostawić przedmiotu, który mogła by ona znaleźć.

4.5 • Imiona postaci powinny spełniać następujące kryteria:

4.5a ▫ Imię postaci musi zostać utrzymane w zgodzie ze światem gry oraz powinno zostać utrzymane w klimacie uniwersum Gothic'a.

4.5b ▫ Imię postaci nie może w żaden sposób nieść ze sobą treści obraźliwych bądź uwłaczających. 

4.5c ▫ Imię postaci nie może składać się z samego pseudonimu. Do określenia tego, jak dana postać się nazywa, potrzeba jej prawdziwego imienia. 

4.6  Każdy nowy na Midgard Roleplay gracz powinien zapoznać się z 'tym poradnikiem' traktującym o tym, jak wykreować wiarygodną postać. Poradnik ten zawiera istotne wskazówki, które ułatwią wykreowanie postaci z krwi i kości nie będącej nowym bezimiennym herosem. Można również zapoznać się z 'tym poradnikiem' będącym co prawda nieoficjalnym i krótkim, ale w miarę trafnym wprowadzeniem do gry na serwerze.

4.7  Każda postać może mieć opanowane pewne profesje, ma to jednak pewne ograniczenia mające na celu zachować sens i realizm.

4.7a ▫  Należy unikać tak zwanego nijaczenia postaci poprzez tworzenie dziwnych, całkowicie nielogicznych hybryd, takich jak archetyp wojownika-gladiatora z profesją alchemika, który na co dzień zajmuje się dodatkowo polowaniem na potwory celem zbierania cennych przedmiotów do handlu. 

 

 
 

 

V. Weryfikacja Aplikacji

(Zasady dotyczące weryfikowania aplikacji przez zespół weryfikacyjny)

 

5.1  Za weryfikację aplikacji odpowiedzialny jest specjalnie powołany do tej roli zespół weryfikacyjny oraz administracja.

5.1a ▫ Aplikacje do grupy 'Gracz' będące elementem procesu selekcji, muszą zostać zweryfikowane przez zespół weryfikatorów w przeciągu 3 dni od momentu ich przesłania. Przed upływem tego czasu zespół weryfikacyjny musi przedstawić werdykt i zmienić status aplikacji. 

5.1b ▫ Aplikacje do grupy 'Kopacz' będącej elementem kreowania podstawowej postaci na serwerze, muszą zostać zweryfikowane przez zespół weryfikatorów w przeciągu 3 dni od momentu ich przesłania. Przed upływem tego czasu zespół weryfikacyjny musi przedstawić werdykt i zmienić status aplikacji.

5.1c ▫ Aplikacje do grup 'Cień', 'Strażnik' i 'Mag Ognia' będące procesem wprowadzenia postaci kopacza do tych frakcji, muszą zostać zweryfikowane przez zespół weryfikatorów  w przeciągu 6 dni od momentu ich przesłania. Przed upływem tego czasu zespół weryfikacyjny musi przedstawić werdykt i zmienić status aplikacji.

5.1d ▫ Weryfikator który podejmuje się weryfikacji danej aplikacji, ma obowiązek poinformować o tym fakcie w notatce moderatora oraz w komentarzu pod aplikacją.

5.1e  Jak wspomniano we wstępie, podczas weryfikacji uwzględniana jest zarówno ortografia, składnia i interpunkcja, jak i dostosowanie wykreowanej postaci do świata znanego z serii Gothic.

5.1f ▫ W sytuacji, kiedy minie limit czasu jaki zespół weryfikacyjny ma na podjęcie się weryfikacji aplikacji, oczekujący gracz może wysłać do administratora projektu prośbę o ponaglenie weryfikatorów, lub o osobiste zweryfikowanie aplikacji.

5.2 • Tworzenie aplikacji wprowadzających postać do frakcji jest objęte pewnymi ograniczeniami i ramami czasowymi, po których przekroczeniu wprowadzenie postaci do frakcji nie jest możliwe za pośrednictwem systemu aplikacji.

5.2a ▫ Gracz chcący wprowadzić postać kopacza do jednej z frakcji, nie może się na tą postać zalogować ani razu. Zalogowanie się na postać kopacza jest jednoznaczne z rozpoczęciem rozgrywki na serwerze. Od tego momentu pisanie dla tej postaci aplikacji wprowadzającej do frakcji nie jest możliwe.

5.2b ▫ Gracz chcący wprowadzić postać kopacza do jednej z frakcji, ma 7 dni na napisanie aplikacji od momentu zaakceptowania przez zespół weryfikacyjny aplikacji kopacza. Po upływie 7 dniu pisanie dla tej postaci aplikacji wprowadzającej do frakcji nie jest możliwe.

5.3 • W przypadku aplikacji, których status zmieniono na 'Do Poprawy', gracz otrzyma od weryfikatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej, szczegółowe informacje na temat błędów, które musi poprawić w określonym czasie.

5.3a  W przypadku zmiany statusu aplikacji weryfikacyjnej do grupy 'Gracz', a także grupy frakcji podstawowej 'Kopacz', gracz ma maksymalnie 7 dni na poprawienie błędów i odesłanie poprawionej aplikacji do ponownej weryfikacji. Jeżeli przez ten okres czasu nie odeśle poprawionej aplikacji, zostanie ona odrzucona.

5.3b  W przypadku zmiany statusu aplikacji frakcyjnych, gracz ma maksymalnie 10 dni na poprawienie błędów i odesłanie poprawionej aplikacji do ponownej weryfikacji. Jeżeli przez ten okres czasu nie odeśle poprawionej aplikacji, zostanie ona odrzucona.

5.4 • Aplikacje których status zmieniono na  'Odrzucono' nie mogą zostać poprawione przez gracza. Informacje o powodzie odrzucenia aplikacji i popełnionych przez gracza błędach zostają do niego wysłane przez weryfikatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Gracz ma wtedy możliwość się z nimi zapoznać i na nowo wypełnić aplikacje biorąc pod uwagę błędy popełnione podczas pisania poprzedniej.

5.4a  Aplikacje nie spełniające chociażby podstawowych wymogów będą natychmiastowo odrzucane.

5.5 • Aplikacje których status zmieniono na  'Zaakceptowano' w zależności od typu aplikacji otwierają graczowi nowe możliwości.

5.5a  W przypadku zaakceptowanej aplikacji do grupy 'Gracz' , będącej elementem procesu selekcyjnego, gracz otrzymuje wiadomość o możliwości stworzenia przez niego na serwerze postaci pospolitego kopacza za pośrednictwem aplikacji. 

5.5b  W przypadku zaakceptowanej aplikacji do grupy 'Kopacz', będącej elementem procesu kreowania podstawowej postaci, gracz otrzymuje wiadomość o możliwości rozpoczęcia rozgrywki na serwerze daną postacią, lub wprowadzenia tej postaci do jednej z frakcji za pośrednictwem systemu aplikacji.

5.6 • W sprawach spornych  ma prawo do konsultacji pracy wraz z innymi członkami zespołu weryfikacyjnego oraz na wspólne podjęcie werdyktu.

5.7 • W sprawach spornych lub nieobjętych tym regulaminem głos decydujący mają weryfikatorzy oraz administracja serwera.

5.8 • Po zaakceptowaniu aplikacji, gracz otrzyma informacje o tym, jakie dalsze kroki powinien wykonać.


 

 

VI. System Kar

(Informacje traktujące ogólnikowo o karach za nieprzestrzeganie regulaminu tworzenia postaci)

 

6.1  Kary wymierzane są przede wszystkim na podstawie niniejszego systemu kar.

6.1a ▫ Systemowi kar podlegają wszyscy gracze piszący aplikacje.

6.1b ▫ Kary za nieprzestrzeganie regulaminu tworzenia postaci wymierzać może wyłącznie administracja projektu.

6.2  Kary wymierzane są wyłącznie w skrajnych przypadkach takich jak:

6.2a ▫ Niestosowanie się do regulaminu i/lub nagminnie łamanie jego postanowień.

6.2b ▫ Publikowanie w aplikacji szkodliwych treści naruszające zasady regulaminu forum.

6.3  Nieprzestrzeganie i łamanie regulaminu tworzenia postaci wiąże się z następującymi reperkusjami:

6.3a ▫ Gracz który nie stosuje się do regulaminu i/lub nagminnie łamie jego postanowienia może zostać ukarany blokadą na pisanie nowych aplikacji na czas określony przez administrację projektu. 

6.3b ▫ Gracz który odbył karę i przy wypełnianiu aplikacji wciąż nie stosuje się do regulaminu i/lub nagminnie łamie jego postanowienia może zostać ukarany permanentną blokadą na pisanie nowych aplikacji, tym samym będąc wykluczonym z grona społeczności Midgardu.


 

 

Postanowienia Końcowe

 

Nie stosując się do postanowień powyższego regulaminu, gracz działa wyłącznie na własną szkodę.

 

 Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Regulamin

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych